Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej


Problematyka prawidłowego zastrzegania kar umownych


dla nabywcy (konsumenta)


Czytaj dalej

Instrumenty nacisku sprzedawców energii elektrycznej


- czy przedsiębiorca skazany jest na akceptację


podwyżki ceny energii elektrycznej?


Czytaj dalej

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej


-co wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze


Sądowym z 15 marca 2018 r.?


Czytaj dalej
Działalność

Zakres usług

Nasze
specjalizacje