Adrian Firs
Radca prawny
adrian.firs@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce prawa gospodarczego i cywilnego.
Ukończył studia prawnicze, administracyjne i finansowe na wydziale Zarządzania oraz Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z kancelarią Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku
związany jest od 2016 r., w którym także rozpoczął odbywanie aplikacji radcowskiej w Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2019 r. został wpisany na listę radców prawnych.
Włada językiem angielskim.