Aleksandra Łoś
Aplikant radcowski
aleksandra.los@mmp.pl

583003999

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Podczas studiów dwukrotnie uczestniczyła w programie mobilności studentów Erasmus+, odbywając studia we Francji oraz praktyki w Belgii. W 2016 roku ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego prowadzoną na Uniwersytecie Gdańskim przy współpracy z Université Toulouse Capitol 1. Od stycznia 2019 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach radcowskich w Warszawie i Trójmieście.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także problematyce związanej z obrotem nieruchomościami.

Z Kancelarią związana od 2019 roku.

Włada językami: angielskim i francuskim.