Z Kancelarią związana od 2005 r. Radca prawny od 2011 r. W roku 2017 przystąpiła do Kancelarii jako jej partnerka. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia w zakresie prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Uniwersytetu w Saragossie w Hiszpanii.

Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (SIDiR). Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wicedziekan ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej oraz członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska w latach 2016-2020.

Doradza klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji portowych i infrastrukturalnych. Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów prywatnych i publicznych na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej oraz w obszarze realizacji umów o zamówienie publiczne. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów budowlanego, specjalizuje się w umowach FIDIC i innych umowach o roboty budowlane. Doradza przedsiębiorcom zagranicznym zainteresowanych rynkiem polskim, jak również przedsiębiorcom polskim, którzy planują ekspansję na rynki zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i doradztwie z zakresu kontraktów gospodarczych. Wspiera przedsiębiorców z branży morskiej, także w bieżącej obsłudze. Zajmuje się również obsługą transakcji związanych z przewozem towarów drogą lądową i morską.
Włada biegle językami: angielskim i hiszpańskim.