Z Kancelarią związana od 2005 r. Radca prawny od 2011 r. W roku 2017 przystąpiła do
Kancelarii jako jej partnerka.
Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia
w zakresie prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Uniwersytetu w Saragossie w
Hiszpanii.

Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (SIDiR).
Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie.
Wicedziekan ds. Integracji Środowiskowej i Współpracy Zagranicznej oraz członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska w latach 2016-2020.

Doradza klientom przy realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji portowych i infrastrukturalnych.
Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów prywatnych i publicznych na wszystkich
etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w zakresie wnoszenia
środków ochrony prawnej oraz w obszarze realizacji umów o zamówienie publiczne.
Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektorów budowlanego,
specjalizuje się w umowach FIDIC i innych umowach o roboty budowlane.
Doradza przedsiębiorcom zagranicznym zainteresowanych rynkiem polskim, jak również
przedsiębiorcom polskim, którzy planują ekspansję na rynki zagraniczne.
Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i doradztwie z
zakresu kontraktów gospodarczych.
Wspiera przedsiębiorców z branży morskiej, także w bieżącej obsłudze.
Zajmuje się również obsługą transakcji związanych z przewozem towarów drogą lądową i
morską.
Włada biegle językami: angielskim i hiszpańskim.