Filip Janyszek
Radca prawny
filip.janyszek@mmp.pl

58 3003 999

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (2008 r.). Absolwent podyplomowego Studium Zamówień Publicznych (2008r.). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Praktyk z dziesięcio-letnim stażem, ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjno – budowlanego. Posiada doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej w procesie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Wspomagał realizację projektów infrastrukturalnych po stronie Zamawiających sektorowych m.in. z branży energetycznej, kolejowej oraz drogowej. Inicjator oraz twórca systemu udzielania zamówień publicznych w jednostce Zamawiającego. W ramach współpracy z podmiotami administracji publicznej, doradzał m.in. jednostkom samorządu terytorialnego, służbie zdrowia, spółkom z udziałem Skarbu Państwa oraz instytucjom kultury i oświaty.

Autor artykułów i publikacji branżowych.