Katarzyna Klimczyk
Radca prawny
katarzyna.klimczyk@mmp.pl

48 695 697 776

Specjalizuje się głównie w obsłudze prawnej przedsiębiorców.
Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku jest związana od
2013 roku.
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach
2009-2010 odbyła kurs prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego działającej przy
Uniwersytecie Gdańskim. Od 2012 roku radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w
pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego.
Włada językiem niemieckim i angielskim.