Piotr Bigus
Radca prawny
piotr.bigus@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym zwłaszcza w prawie korporacyjnym, prawie zobowiązań oraz prawie budowlanym, a także w prowadzeniu procesów sądowych oraz obsłudze inwestycji liniowych i deweloperskich. W toku kariery zawodowej zdobył bogate doświadczenie w obsłudze prawnej grup kapitałowych z branży energetycznej oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych. Posiada praktykę w pełnieniu funkcji w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku związany jest od 2008 roku.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2009 roku. W 2013 roku został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Włada językiem angielskim.