Wojciech Zasadowski
Radca prawny
wojciech.zasadowski@mmp.pl

48 58 3003 999

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2011 roku
z wynikiem bardzo dobrym. Stypendysta Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe. W roku
2011 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w
spółkach Skarbu Państwa. Wykładowca współpracujący w Katedrze Prawa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2011/2012. W roku
2014 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Wpisany na
listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Autor publikacji z zakresu
prawa cywilnego i finansowego, prelegent na międzyuczelnianych konferencjach naukowych.
Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku jest związany od 2011
roku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań
z zakresu ubezpieczeń majątkowych, a także postępowań dotyczących odzyskiwania nieruchomości.
Zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych.