Amelia Gawecka
Radca prawny
amelia.gawecka@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Zajmuje się w szczególności problematyką
nieuczciwej konkurencji (w tym tzw. opłat półkowych) oraz sprawami z zakresu prawa budowlanego.
Z Kancelarią Radców Prawnych „Misiewicz, Mosek i Partnerzy” w Gdańsku jest związana od 2002
roku.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 roku. W latach 2002-2005 odbyła
aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W 2006 roku wpisana na listę radców
prawnych w OIRP w Gdańsku.
Włada językiem angielskim.