Amelia Gawecka
Radca prawny
amelia.gawecka@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i obsłudze podmiotów gospodarczych. Zajmuje się w szczególności problematyką nieuczciwej konkurencji (w tym tzw. opłat półkowych) oraz sprawami z zakresu prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, sporządzania i opiniowania umów, prowadzeniu spraw windykacyjnych, reprezentowaniu w negocjacjach. Zajmuje się także sprawami rodzinnymi oraz spadkowymi.

Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku jest związana od 2002 roku.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 roku. W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W 2006 roku została wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Gdańsku. W okresie 2012/2013 ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej w zakresie zamówień publicznych.

Włada językiem angielskim.