Anna Filipczuk-Plutowska
Partner
anna.filipczuk@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w tym w szczególności prowadzi sprawy rozwodowe i
alimentacyjne.
Zajmuje się również prawem karnym, obroną podmiotów na wszystkich etapach postępowania.
Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, sporządzaniu i opiniowaniu umów.
Interesuje się prawem oświatowym oraz medycznym.
Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku związana jest od 2008
roku. W  2021 roku przyjęta do grona partnerów Kancelarii.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2007
roku. Odbyła stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nicei we Francji.
Od 2013 r. wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.
Włada językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.