Dawid Szymański
Aplikant radcowski
dawid.szymanski@mmp.pl

58 3003 999

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od stycznia 2020 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach radcowskich oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Włada językiem angielskim.