Jakub Knabe
Radca prawny
jakub.knabe@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu
prawa spółek, rynku kapitałowego, służebności przesyłu i prawa spadkowego.
Z Kancelarią związany jest od 2011 roku.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w
2010 roku uzyskując pierwszą lokatę. Odbył aplikację radcowską i w 2014 roku został
wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w
Gdańsku. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Współautor Komentarza do
Kodeksu cywilnego pod redakcją Jerzego Ciszewskiego oraz autor i współautor innych
publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego.
Włada biegle językiem angielskim.