Jarosław Pietras
Partner
jaroslaw.pietras@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz sporach sądowych i arbitrażowych,
korzystając z doświadczenia nabytego podczas wieloletniej obsługi przedsiębiorców oraz
klientów indywidualnych.
Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony konkurencji, w
tym liczne sukcesy w dochodzeniu od sieci handlowych zwrotu tzw. opłat półkowych.
Jest specjalistą z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa zamówień publicznych.

Zajmuje się także dochodzeniem odszkodowań oraz problematyką spraw ubezpieczeniowych i kredytów frankowych.
Doradza i wspiera klientów w prowadzeniu negocjacji biznesowych oraz ugodowych.
Prowadzi kompleksową obsługę w sprawach dotyczących spółek handlowych.
Świadczy również pomoc prawną w sprawach karnoskarbowych, karnych, rodzinnych i
spadkowych.
Z Kancelarią związany jest od 1991 roku, wspólnik od 1998 roku.
Absolwent, z wyróżnieniem, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od
1994 roku radca prawny. Przez dwie kadencje sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Włada językiem angielskim i rosyjskim.