Krzysztof Kochanowski
Partner Zarządzający
krzysztof.kochanowski@mmp.pl

48 58 3003 999

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1997, aplikację
radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Radca prawny od 2001
roku. Pracę w Kancelarii rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1997 roku. W
2003 roku dołączył do grona partnerów kancelarii, zaś od 2011 roku jest Członkiem Zarządu
Kancelarii. Zasiada w wielu radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Krzysztof Kochanowski zajmuje się doradztwem w zakresie problematyki z szeroko
rozumianego prawa cywilnego oraz prawa handlowego. Specjalizuje się także w
zagadnieniach związanych z rolnictwem oraz obrotem nieruchomościami. Posiada szereg
doświadczeń w realizacji projektów inwestycyjnych, transakcji przejęć dużych gospodarstw
rolnych oraz  obsługi przedsięwzięć deweloperskich i doradztwem przy zawieraniu
kontraktów handlowych.