Łukasz Kowalczyk
Partner
lukasz.kowalczyk@mmp.pl

48 58 3003 999

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W
2001 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Gdańsku oraz aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Uprawnienia radcy
prawnego uzyskał w 2005 roku.
Łukasz Kowalczyk rozpoczął pracę w Kancelarii w 2001 roku. Partnerem w spółce został w
2005 roku. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń majątkowych, w prawie spółek oraz w
prawie ochrony własności intelektualnej.