Michał Szymanek
Radca prawny
michal.szymanek@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu obrotu nieruchomościami, ze szczególnym
uwzględnieniem deweloperskich inwestycji mieszkaniowych.
Pracując na rzecz dużej grupy energetycznej zdobył szczególnie cenne doświadczenie w
zakresie prawa energetycznego, prawa spółek oraz prawa kontraktów handlowych.
Jest specjalistą z zakresu prawa ochrony zabytków, procedury administracyjnej, a także
prawnych regulacji ochrony danych osobowych. Z sukcesem reprezentował Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem
Administracyjnym w sporach o ochronę zabytków stoczniowych (stoczniowych dźwigów).
Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku jest związany od
2006 roku.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W
2010 roku ukończył – pod patronatem dra Władysława Misiewicza – aplikację radcowską w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2011-2014 odbywał studia
doktoranckie z zakresu prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Włada językiem angielskim.