Paweł Abramik
Radca prawny
pawel.abramik@mmp.pl

48 58 3003 999

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2009 roku.
W tym samym roku ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku związany jest od 2010
roku. Radca prawny od 2013 roku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
gospodarczego oraz prawa spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu
postępowań sądowych i świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla przedsiębiorców. Szczególnie
cenne doświadczenie w zakresie umów i kontraktów handlowych zdobył podczas obsługi jednego z
największych w Polsce producentów wód mineralnych. Ponadto, specjalizuje się w transakcjach na
rynku nieruchomości i postępowaniach restrukturyzacyjnych. Z sukcesami prowadził skomplikowane
sprawy doprowadzając do ich polubownego zakończenia. Prywatnie pasjonat motoryzacji.
Włada językiem angielskim.