Paweł Czerniewski
Partner
pawel.czerniewski@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym, w tym zwłaszcza w
prawie spółek, prawie zobowiązań i prawie ubezpieczeniowym, a także w prowadzeniu
procesów sądowych oraz obsłudze inwestycji, w tym również na podstawie prawa zamówień
publicznych.
Prowadzi stałą obsługę prawną szeregu przedsiębiorców prywatnych – małych, średnich i
dużych, w tym korporacji z udziałem zagranicznego kapitału, działających m. in. w sektorze
nieruchomości, budownictwa, transportu i logistyki, rolno – spożywczej, handlu oraz reklamy.
Zajmuje się doradztwem biznesowym poprzez wsparcie zarządów w prowadzeniu negocjacji
biznesowych, opracowywania strategii gospodarczej i podejmowaniu bieżących decyzji.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów z
sektora publicznego oraz koordynowaniu zespołów prawników świadczących kompleksową
obsługę prawną podmiotów prywatnych.
Doradza przedsiębiorcom w projektach fuzji i przejęć, jak również przekształceniach
prowadzonych w celu zoptymalizowania efektywności struktur organizacyjnych, w tym
związanych z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych.

Z Kancelarią związany od 1999 r. W 2003 roku złożył egzamin sędziowski z drugim wynikiem
w okręgu gdańskim. Radca prawny i partner Kancelarii od 2005 r.
Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.
Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, przewodniczący komisji ds.
wykonywania zawodu i etyki Rady OIRP w Gdańsku. Członek Krajowego Zespołu
Wizytatorów Krajowej Izby Radców Prawnych.
Zasiadał w organach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym Międzynarodowych Targach
Gdańskich SA i Trans Polonia SA.
Biegle włada językiem angielskim, a także w stopniu podstawowym językiem rosyjskim.