Paweł Szutowicz
Partner
pawel.szutowicz@mmp.pl

48 58 3003 999

Współpracownik gdańskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w
sferze kultury oraz ochrony zdrowia.
Z Kancelarią związany od 1998 roku. Radca prawny od 2014 roku. W 2017 roku przystąpił
do Kancelarii jako jej partner.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. W
latach 1999 – 2001 uczestniczył w kursie prawa angielskiego i europejskiego organizowany
przez University of Cambridge. W roku 2001 ukończył kurs prawa niemieckiego
organizowany przez Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Kolonii.
Włada językiem angielskim (CPE) oraz niemieckim w stopniu podstawowym.