Wstąpienie Kancelarii do PUIG

Kancelaria ma przyjemność ogłosić, że została członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG), misją której jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy. To jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych.

Obecnie PUIG oprócz podstawowej prowadzi aktywną działalność w zakresie pomocy Ukrainie i utworzyła Fundusz Pomocy Ukrainie, z którego finansowane są w szczególności następujące działania:

  • niesienie pomocy podstawowej tj. żywnościowej, medycznej, rehabilitacyjnej, bytowej, mieszkaniowej i odzieżowej,
  • organizowanie transportów pomocy humanitarnej,
  • świadczenie pomocy materialnej: rzeczowej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • udzielanie indywidualnej pomocy materialnej osobom potrzebującym w Ukrainie i migrantom z Ukrainy,
  • inicjowanie i organizowanie spotkań obywateli Polski i Ukrainy promujących stałe procesy zbliżania społeczeństw tworzących oba państwa,
  • wspieranie działalności fundacji, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy służących odbudowie Ukrainy.

LINK DO ARTYKUŁU

https://pol-ukr.com/kancelaria-radcow-prawnych-misiewicz-mosek-i-partnerzy-nowa-firma-czlonkowska-puig/?v=9b7d173b068d