Jacek Bendykowski
Partner
jacek.bendykowski@mmp.pl

48 58 3003 999

Jacek Bendykowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego w roku 1992. Aplikację radcowską odbył w OIRP w Gdańsku w latach 1993-1996. Pełnił i
pełni wiele funkcji publicznych w kraju i zagranicą (m.in: European Democrat Students, European
Coordination Bureau, International Young Democrat Union, European Peoples Party, EUROCITIES,
Unia Metropolii Polskich, Rada Miasta Gdańska). Od 2005 jest radnym Sejmiku Województwa
Pomorskiego i delegatem do Związku Województw RP. Od 2016 jest Współprzewodniczącym Zespołu
ds. Międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Był i pozostaje członkiem wielu rad
nadzorczych. Jest Prezesem Fundacji Gdańskiej. Biegle włada językiem angielskim, a także w stopniu
podstawowym językiem rosyjskim.
Jacek Bendykowski specjalizuje się w prowadzeniu od strony prawnej kompleksowych projektów
gospodarczych i inwestycyjnych, począwszy od reprezentowania klientów w wielostronnych
negocjacjach, skończywszy na tworzeniu obudowy kontraktowej dla takich projektów. Ponadto jest
specjalistą w zakresie rozwiązywania sporów, mediacji, a także postępowań sądowych w sprawach
cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa
budowlanego i kontraktów typu FIDIC. Jest Wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu
Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (FIDIC).
W Kancelarii pracuje od 1993 roku. Partnerem został w 1998 roku.