Jerzy Mosek
Partner Zarządzający
jerzy.mosek@mmp.pl

48 58 3003 999

Absolwent Wydziału Prawa  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1969 do 1974 sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, a w latach 1975-1976 sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od 1976 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Początkowo pracował w międzynarodowym przedsiębiorstwie poszukiwań ropy i gazu Petrobaltic w Gdańsku, kierując zespołem prawnym.  Równolegle w latach 1975-1985 zajmował się pracą naukową w Zakładzie Prawa Morskiego Instytutu Morskiego w Gdańsku. Efektem pracy w Instytucie Morskim były liczne opracowania z zakresu morskiego prawa pracy, ochrony środowiska morskiego, problematyki wykorzystania zasobów naturalnych szelfu kontynentalnego, a także projekty wielu aktów normatywnych. W 1989 roku, wspólnie z Władysławem Misiewiczem, utworzył jedną z pierwszych na Wybrzeżu kancelarię radców prawnych i współzarządza nią do chwili obecnej. W latach 1995-2000 pełnił funkcję Arbitra Urzędu Zamówień Publicznych, uczestnicząc w rozstrzyganiu, jako przewodniczący zespołów arbitrów, wielu skomplikowanych i precedensowych spraw. W czasie od 2013 do 2020 roku, tj. przez okres  dwóch kadencji, pełnił funkcję dziekana Rady Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku. Poprzednio przez okres wielu lat, pełnił funkcję wicedziekana Rady. W obecnej kadencji władz samorządu zawodowego radców prawnych pełni funkcje członka władz krajowych i okręgowych. Jest współorganizatorem Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, współautorem Regulaminu i Reguł postępowania tego Sądu, pełniąc  funkcję arbitra i członka Kolegium Arbitrów.

Wykładowca i moderator szkoleń na aplikacji radcowskiej, członek komisji egzaminacyjnych aplikantów i radców prawnych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami za działalność zawodową i społeczną, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Samorządu Radców Prawnych” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Jerzy Mosek specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym gospodarczym. Zajmuje się doradztwem prawnym w wielu poważnych procesach inwestycyjnych i innych znaczących przedsięwzięciach gospodarczych (przekształcenia, restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, komercjalizacje, konsorcja itp). Uczestniczy z sukcesami w budowaniu zasad współpracy podmiotów gospodarczych oraz w rozwiązywaniu zaistniałych sporów. Posiada rozległą wiedzę w zakresie ochrony praw klientów przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych.