Sławomir Surdy
Partner
slawomir.surdy@mmp.pl

48 58 3003 999

Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach z zakresu prawa podatkowego, w tym
również w doradztwie z zakresu optymalizacji podatkowej. Zajmuje się także zagadnieniami
związanymi z prawem administracyjnym i handlowym.
Z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku jest związany od
2007 roku, zaś od 2017 roku jest partnerem.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w 2001 roku. Po
ukończeniu studiów przez okres pięciu lat pracował w Izbie Skarbowej w Gdańsku. W 2008
roku był uczestnikiem podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego Unii
Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast w 2009 roku odbył
staż w Kancelarii Andreas Neocleous & Co LLC w Limassol na Cyprze. W 2011 roku
ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Włada językiem angielskim.