Władysław Misiewicz
Partner Zarządzający
wladyslaw.misiewicz@mmp.pl

48 58 3003 999, 48 604 438 072

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w
1966 roku. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej pracował przez okres kilku lat w Okręgu Sądu
Wojewódzkiego w Gdańsku jako asesor, sędzia i Prezes Sądu Powiatowego.
W latach 1974-1985 zajmował się pracą naukową w Instytucie Morskim w Gdańsku (prawo
morskie) i na Uniwersytecie Gdańskim (prawo handlowe), łącząc ją z wykonywaniem
zawodu radcy prawnego. W roku 1976 obronił pracę doktorską z prawa morskiego. W latach
1985-1989, Władysław Misiewicz zajmował się wolnym doradztwem dla firm tworzącego się
wówczas sektora prywatnego w Polsce. Od roku 1989 wykonuje zawód radcy prawnego w
Kancelarii.
Władysław Misiewicz jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa morskiego. Był
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego i współautorem ustawy o pracy na
statkach morskich.
Szczególne doświadczenia: prawo morskie, prawo handlowe, prawo giełdowe, prawo
autorskie, prawo obrotu nieruchomościami i prawo energetyczne. Włada językiem
angielskim.