Czy rzeczywiście każdy będzie mógł kupić działką rolną o powierzchni 1ha?


Minęły waśnie 3 lata od głębokiej nowelizacji ustawy


o kształtowaniu ustroju rolnego


Czytaj dalej

Pięć zasad (dyrektyw) prawidłowego zastrzeżenia kary umownej dla nabywcy w umowie deweloperskiej


Problematyka prawidłowego zastrzegania kar umownych


dla nabywcy (konsumenta)


Czytaj dalej

Instrumenty nacisku sprzedawców energii elektrycznej


- czy przedsiębiorca skazany jest na akceptację


podwyżki ceny energii elektrycznej?


Czytaj dalej
Działalność

Zakres usług

Nasze
specjalizacje