Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Ochrona informacji i danych osobowych


Dokumentacja ochrony danych osobowych.

Świadczymy usługi opracowania, dostosowania i weryfikacji dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych pod kątem ich zgodności z prawem unijnym i krajowym.

Bezpieczeństwo informacji

Świadczymy usługi opracowania, dostosowania i weryfikacji dokumentacji i procedur bezpieczeństwa informacji pod kątem ich zgodności z prawem unijnym i krajowym

Postępowania administracyjne i sądowe

Oferujemy zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, w tym o nałożenie kar pieniężnych, wywołanych skargami na decyzję Prezesa UOD albo o odszkodowanie lub zaniechanie naruszeń.

Inspektor ochrony danych

Świadczymy usługę zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: