Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Własność intelektualna


Doradztwo prawne

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ich ochrony, a także obrotu znakami towarowymi i majątkowymi prawami autorskimi.

Umowa

Zapewniamy przygotowanie oraz opiniowanie umów o przeniesienie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, licencji, sublicencji, itp.

Reprezentacja

Oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, a także udział w negocjacjach mających za przedmiot prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.

Bieżąca obsługa

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i podatkową wydawnictw, redakcji prasowych, twórców, w tym doradztwo oraz opracowywanie umów i innych dokumentów, a także zastępstwo procesowe.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną i podatkową wydawnictw, redakcji prasowych, twórców, w tym doradztwo, opracowywanie umów i innych dokumentów oraz zastępstwo procesowe

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: