Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Podatki

Nasza Kancelaria od wielu już lat z powodzeniem łączy w ramach wykonywanych dla klientów usług doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe. Wszyscy nasi prawnicy mają pełną świadomość, że niemal każde przedsięwzięcie biznesowe, jak i niemal każda czynność prawna niesie za sobą określone skutki podatkowe. Z tego też względu przy świadczeniu usług kładziemy silny nacisk na zapewnienie naszym Klientom kompleksowej obsługi prawno-podatkowej, w ramach której staramy się pomóc naszym Klientom w wyborze optymalnej formuły działania z punktu widzenia zakresu obciążeń podatkowych. Dzięki umiejętnemu połączeniu usług doradztwa prawnego i doradztwa podatkowego, nasi klienci mają gwarancję, że otrzymują kompleksową usługę, która będzie w pełni odpowiadać ich potrzebom. Spektrum oferowanych przez nas usług w dziedzinie doradztwa prawno-podatkowego zapewnia obsługę zarówno przedsiębiorstw (niezależnie od formy prawnej i branży, w której przedsiębiorstwo działa), jak i osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.


Bieżące doradztwo podatkowe

ramach bieżącego doradztwa podatkowego zajmujemy się opracowywaniem opinii podatkowych i interpretacją obowiązujących przepisów prawa podatkowego, doradztwem z zakresu stosowania instrumentów polityki podatkowej oraz konstruowaniem umów i ich analizą pod kątem optymalizacji podatkowej.

Zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Nasi prawnicy z powodzeniem reprezentują Klientów w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne

Świadczymy pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Optymalizacja podatkowa

Prawnicy kancelarii świadczą pomoc prawną polegającą na opracowaniu ram prawnych i organizacyjnych dostosowanych do celów biznesowych  z zapewnieniem możliwie najniższego poziomu obciążeń podatkowych i zachowaniem pożądanych skutków prawnych oraz księgowych. Diagnozują stan podatkowo-księgowy firmy, a następnie opracowują docelowy model podatkowy w ścisłej współpracy z klientem

Audyt podatkowy (badanie due diligence)

Oferujemy opracowanie szczegółowego raportu w zakresie skutków i ryzyk podatkowych wiążących się z transakcjami gospodarczymi oraz doradzamy w wyborze optymalnego modelu biznesowego transakcji.

Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną polegającą na opracowaniu ram prawnych i organizacyjnych dostosowanych do celów biznesowych, jednocześnie z zapewnieniem możliwie najniższego poziomu obciążeń podatkowych i zachowaniem pożądanych  skutków prawnych i księgowych. Diagnozujemy istniejący w strukturze firmy stan podatkowo – księgowy, a następnie opracowujemy, przy ścisłej współpracy z klientem docelowy model podatkowy.

Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych

Nasz dział podatkowy zajmuje się opracowaniem dokumentacji cen transferowych w celu wyeliminowania lub minimalizacji ryzyka podatkowego dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: