Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Ochrona zdrowia i farmacja


Ochrona zdrowia

Wieloaspektowy charakter zagadnień związanych z ochroną zdrowia powoduje, że zespół kancelarii odpowiedzialny za tę praktykę obejmuje prawników wielu specjalności; oferujemy pomoc prawną podmiotom leczniczym, w szczególności podmiotom sektora prywatnego, w zakresie reprezentacji w stosunkach z NFZ, obsługi zamówień publicznych, ochrony poufności danych osobowych czy prawa pracy; świadczymy również usługi w sprawach dotyczących sporów sądowych, między innymi z zakresu odpowiedzialności z tytułu błędu medycznego.

Farmacja

Kancelaria od wielu lat prowadzi obsługę podmiotów prowadzących ogólnodostępne apteki – zarówno w zakresie spraw sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych. Pomagamy naszym Klientom przy uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, jak również spraw związanych z refundacjami leków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest nam obca problematyka związana z przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie apteki, czy też wygaszania pozwolenia.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: