Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Prawo spółek, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje


Zakładanie spółek

Specjalizujemy się w tworzeniu umów, statutów oraz aktów założycielskich spółek, a także rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych właściwych ewidencjach i rejestrach.

Posiedzenia i zgromadzenia

Oferujemy obsługę zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał, a także udział w posiedzeniach lub zgromadzeniach w roli protokolanta, jak również przygotowywanie wniosków rejestrowych związanych z powziętymi uchwałami.

Bieżące doradztwo

Zapewniamy stałe doradztwo organom spółek i wspólnikom, w tym w ramach dyżurów w siedzibie klienta (in-house lawyer).

Wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach transakcji, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków.

Restrukturyzacja spółek

Pracownicy kancelarii świadczą kompleksową pomoc prawną przy transakcjach połączenia, podziału lub przekształcenia spółek. Zapewniają opracowanie zmian umów i statutów spółek oraz innych niezbędnych dokumentów, a także ich rejestrację w KRS

Likwidacja spółek

Oferujemy doradztwo prawne w procesie likwidacji spółki, w tym w postępowaniach przed sądem rejestrowym, a także opracowanie dokumentów, uchwał i wniosków niezbędnych w toku likwidacji spółki.