Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Inwestycje portowe, prawo morskie, transport i logistyka

Porty nazywane są gospodarczym oknem na świat. Rozwój tej branży w ostatnich latach to przede wszystkim wielomiliardowe inwestycje w nowe terminale i infrastrukturę portową oraz kilkukrotny wzrost przeładunków portowych. Pociąga to za sobą cały szereg inwestycji towarzyszących – budowę centrów logistycznych, budowę nowych dróg, rozwój firm spedycyjnych i transportowych.  

Z racji siedziby w Gdańsku, Kancelaria od początku swojej działalności zajmowała się doradztwem z zakresu portów i inwestycji portowych. Doradzaliśmy firmom realizującym inwestycje portowe na podstawie umów zawieranych z podmiotami zarządzającymi portami morskimi i przystaniami, w szczególności prawnicy kancelarii zajmowali się obsługą prawną procesu budowy największego terminala kontenerowego w Polsce. Nasze doradztwo ma charakter kompleksowy, od momentu przygotowania kontraktów związanych z pozyskaniem nieruchomości portowych, przygotowania i realizacji inwestycji, aż do czasu jej oddania w użytkowanie. Zapewniamy także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwom działającym na terenie portów. Prawnicy kancelarii zdobyli także bogate doświadczenie przy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także przy realizacji przedsięwzięciach z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. Braliśmy udział w opiniowaniu zmian legislacyjnych w zakresie działalności portów morskich.


Prawo Morskie

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w obszarze prawa morskiego. Doradzamy klientom w zakresie rejestracji statków, praw rzeczowych na statkach (hipoteki morskiej i innych praw rzeczowych), wypadków morskich i związanych z nimi odszkodowań, aresztów statków, ubezpieczeń morskich, przygotowywania oraz negocjowania umów o budowę lub remont statku, umów agencyjnych i maklerskich, a także dochodzenia roszczeń związanych z uszkodzeniem statku w porcie oraz uszkodzeniami infrastruktury portowej zlokalizowanej w portach.

Inwestycje portowe

Doradzamy firmom realizującym inwestycje portowe na podstawie umów zawieranych z podmiotami zarządzającymi portami morskimi i przystaniami. Nasze doradztwo ma charakter kompleksowy, od momentu przygotowania inwestycji do czasu jej oddania w użytkowanie, pomagamy pozyskać wszystkie pozwolenia administracyjne i zawrzeć niezbędne umowy, w tym umowy o roboty budowlane i umowy podwykonawstwa. Prawnicy kancelarii mają bogate doświadczenie przy realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu Państwa lub Unii Europejskiej, a także przedsięwzięciach z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego.

Przewóz ładunków drogą morską

Prawnicy kancelarii obsługują armatorów oraz firmy spedycyjne i przewozowe zajmujące się świadczeniem usług związanych z przewozem ładunków. W portfelu naszych klientów znajdują się zarówno armatorzy liniowi, jak i mniejsze firmy, które realizują usługi spedycyjne.

Transport

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów (m.in. ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo przewozowe, Konwencji CMR). Tworzymy dla naszych klientów rozbudowane umowy przewozu i spedycji, a także zlecenia transportowe i spedycyjne. Prawnicy kancelarii zajmują się doradztwem prawnym w zakresie ubezpieczeń OC przewoźnika i/lub spedytora, reprezentują klientów w sporach z ubezpieczycielami. Doradzamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności przewoźnika oraz spedytora za przesyłkę. Zajmujemy się sprawami kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego, a w szczególności  w zakresie sporządzania odwołań od decyzji organów wydanych w wyniku kontroli. Obsługujemy również przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawnych dotyczących zatrudnienia kierowców (umowy o pracę, diety, płacy minimalnej, regulaminów pracy).

Logistyka

Kancelaria doradza klientom prowadzącym działalność gospodarczą w branży TSL. Zajmujemy się kompleksową obsługa inwestycji polegających na budowie oraz uruchomieniu magazynów i centrów logistycznych. Sporządzamy i negocjujemy umowy składu i przechowywania towarów. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania certyfikatów jakości (m.in. ISO, MSC, BRC). Oferujemy obsługę prawną dotyczącą prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych, składach wolnocłowych, specjalnych strefach ekonomicznych, na terenie portów i przystani, m.in. w zakresie pozyskiwania odpowiednich zezwoleń i decyzji administracyjnych.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: