Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna


Postępowania w trybie zamówienia publicznego

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla zamawiających, jak i uczestników postępowań prowadzonych w trybie zamówień publicznych, w tym w opracowaniu stosownych dokumentów niezbędnych do organizacji postępowań przetargowych (SIWZ, warunków udziału w postępowaniu, odpowiedzi na pytania prawne oferentów).

Realizacja umów o zamówienie publiczne

Wspieramy zamawiających i wykonawców w zakresie opracowywania, realizacji i zakończenia umów o zamówienie publiczne. Nasi prawnicy specjalizujący się w tego typu umowach doradzają w kwestiach prawnych odnoszących się w szczególności do naliczania kar umownych, wprowadzania zmian do umów, rozwiązywania umów w oparciu o przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i regulacje FIDIC.

Postępowania sądowe i przed organami publicznymi

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych opartych o przepisy zamówień publicznych lub procedury FIDIC, w tym także przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Pomoc publiczna

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej na rzecz zarówno przedsiębiorców, jak i organów administracji publicznej. Wspieramy polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, które zamierzają skorzystać i korzystają z programów krajowych i unijnych w zakresie pozyskania dofinansowania na inwestycje i projekty w obszarach inwestycji infrastrukturalnych, badań i rozwoju, innowacji oraz ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zajmujemy się przedsięwzięciami inwestycyjnymi związanymi z rozszerzanie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, pozyskiwaniem podatkowych oraz dotacji bezpośrednich.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: