Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Prawo konkurencji i ochrony konsumentów


Ochrona konkurencji i konsumentów

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji. Nasze doradztwo obejmuje problematykę stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej lub zawieraniu niekonkurencyjnych porozumień. Zajmujemy się także zagadnieniami prawnymi w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz czynów nieuczciwej konkurencji.

Postępowania sądowe i administracyjne

Oferujemy zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych z zakresu ochrony konkurencji oraz praw konsumentów, a także w postępowaniach antymonopolowych i wyjaśniających prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje analizę stanu prawnego danej sprawy, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentację klienta przed sądem lub organem. Negocjujemy ugody sądowe i pozasądowe.

Praktyki nieuczciwej konkurencji

Doświadczenie naszych prawników w tym obszarze prawa pozwala nam skutecznie i kompleksowo wspierać przedsiębiorców w sporach z konkurentami o stosowanie praktyk uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji. Kancelaria wielokrotnie reprezentowała klientów w sporach sądowych i pozasądowych zmierzających do uzyskania odszkodowań od konkurentów stosujących takie praktyki.

Ochrona konsumentów

Doradzamy konsumentom w zakresie ich uprawnień wynikających m.in. z  ustawy o prawach konsumenta, klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji, a także sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: