Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Spory sądowe, arbitraż i mediacje


Analiza sytuacji prawnej

Zapewniamy ocenę oraz analizę prawną stanu faktycznego i dostarczonych dokumentów pod kątem przyszłego procesu sądowego oraz przygotowanie taktyki procesowej.

Pisma procesowe

Oferujemy przygotowanie pozwów, wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych i kasacyjnych (zażaleń, apelacji, skarg, itp.), projektów ugód sądowych.

Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi oraz w toku postępowań mediacyjnych zarówno w kraju, jak i zagranicą we wszystkich rodzajach spraw wchodzących w zakres naszej działalności prawniczej.

Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne

Oferujemy przygotowanie wniosków wszczynających postępowanie, a także reprezentowanie klienta w toku wskazanych postępowań.