Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Energetyka

Sektor energetyki, obejmujący swym zakresem elektroenergetykę, energetykę cieplną i energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii (OZE), należy do branż objętych rozbudowaną regulacją prawną. Podjęcie działalności gospodarczej w tym sektorze wymaga więc spełnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne szeregu wymagań ustawowych, potwierdzanych decyzjami administracyjnymi.

Czerpiąc z wieloletniej praktyki Kancelarii w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych, prawnicy Kancelarii są zdolni zidentyfikować i ocenić problemy prawne, z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa energetyczne, oraz – zaproponować sposoby ich rozwiązania.


Elektroenergetyka

Kancelaria od lat zapewnia wsparcie prawne przedsiębiorstwom energetycznym oraz podmiotom podejmującym działalność w sektorze energetyki. Nasze doradztwo dotyczy każdego z etapów działalności energetycznej, tj. wytwarzanie, przesył, dystrybucja, magazynowanie i obrót. Świadczymy pomoc prawną w zakresie decyzji koncesyjnych i taryfowych, eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, kar pieniężnych, hurtowego obrotu energią elektryczną, obsługi inwestycji infrastrukturalnych, roszczeń związanych z majątkiem sieciowym.

 

 

Energetyka cieplna

W zakresie energetyki cieplnej Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną grupy spółek kapitałowych z branży ciepłowniczej, w ramach której specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie prawnym w realizacji inwestycji liniowych, doradztwem korporacyjnym i podatkowym z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez spółki działalności, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości związanych z posadowieniem infrastruktury ciepłowniczej (dotyczy także problematycznych zaszłości prawnych), doradztwie prawnym związanym z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury ciepłowniczej oraz nieruchomości, a także – wsparciu merytorycznym w prawnych aspektach obrotu detalicznego energią cieplną.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Kancelaria zajmuje się wsparciem prawnym w sektorze odnawialnych źródeł energii. Prawnicy kancelarii specjalizują się w szczególności w obsłudze inwestycji OZE. Pomagamy zdobyć niezbędne pozwolenia administracyjne, w tym decyzje środowiskowe. Doradzamy również na etapie procesu budowlanego, redagując i negocjując związane z tym umowy i pozwolenia.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: