Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Kontrakty w obrocie gospodarczym

Zakresem tego pojęcia obejmujemy wszelkiego rodzaju uzgodnienia pomiędzy kontrahentami, z których wynikają dla nich prawa i obowiązki wywołujące skutki prawne o istotnym znaczeniu dla prowadzonej przez nich działalności.

Kancelaria zajmuje się problematyką kontraktową we wszystkich jej aspektach. Z jednej strony – prawnicy Kancelarii są w stanie opracowywać dokumenty kreujące każdy rodzaj kontraktu oraz każdą postać procedury kontraktowej, poczynając od listu intencyjnego, a kończąc na finalnej umowie, lub zespole powiązanych ze sobą umów, wyczerpujących całość projektowanej transakcji. Z drugiej strony – prawnicy Kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem pozwalającym im na świadczenie skutecznej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiają się na gruncie projektowanych lub już realizowanych kontraktów. W tym zakresie – w zależności od potrzeb Klienta –  swoje stanowisko przedstawiają bądź w formie umotywowanej opinii, rozstrzygającej wszelkie wątpliwości prawne, bądź też w formie raportu due dilligence, kwalifikującego, od strony prawnej, stan faktyczny przedmiotu kontraktu.

Zarówno w fazie negocjowania kontraktu, jak i rozstrzygania zaistniałych sporów, prawnicy Kancelarii mogą uczestniczyć w negocjacjach w z kontrahentem w charakterze fachowego doradcy Klienta lub jego przedstawiciela, działającego w imieniu i na rzecz Klienta.


Umowy i kontrakty

Zapewniamy tworzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, ugód pozasądowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów itp.

Opiniowanie transakcji gospodarczych (due diligence)

Oferujemy opracowanie szczegółowego raportu oceniającego prawne i podatkowe skutki danej transakcji gospodarczej oraz doradzamy w wyborze optymalnego pod wskazanymi względami modelu biznesowego.

Udział w negocjacjach

Naszym klientom zapewniamy nie tylko udział wykwalifikowanego prawnika w negocjacjach z jego kontrahentami oraz bieżące doradztwo prawne i podatkowe w czasie prowadzonych negocjacji, ale także pomoc w opracowaniu strategii negocjacyjnych.