Praktyka

Misiewicz, Mosek i Partnerzy to kancelaria posiadająca zespół specjalistów, dysponujący rzetelną wiedzą prawniczą w każdym z obszarów naszej działalności. Głównym celem Kancelarii jest zaspokajanie potrzeb klientów, co udaje nam się robić szybko i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu prowadzonej przez nich działalności i realizowanych przedsięwzięć.

Rolnictwo i przemysł spożywczy


Rolnictwo

Rolnictwo przeciętnej osobie kojarzy się z jedną z najbardziej zacofanych dziedzin gospodarki. Tymczasem prawdziwy obraz rolnictwa w Polsce jest całkowicie inny. To nowoczesna branża gospodarki, w której w ostatnich 15 latach poczyniono wielkie inwestycje, istotnie wzrosła wydajność i w której stosowane są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. To również branża, która potrzebuje nowoczesnych rozwiązań prawnych, wymagających bardzo często specyficznych rozwiązań i specjalistycznej wiedzy.  

Kancelaria od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem firmom rolniczym prowadzących wielkoobszarowe gospodarstwa na terenie całej Polski. Zajmowaliśmy się w tym okresie czasu nie tylko bieżącą obsługą gospodarstw rolnych, ale także budową i optymalizacją całych struktur korporacyjnych – przede wszystkim z udziałem podmiotów zagranicznych – umożliwiających inwestycje w branżę rolną. Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w przejęciu i restrukturyzacji szeregu dużych gospodarstw rolnych, zdobywając także szczególne doświadczenia w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Prowadziliśmy także wiele postępowań związanych z system wsparcia rolnictwa ze środków Unii Europejskiej, reprezentując gospodarstwa przez agencjami rolnymi (Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i dawniej istniejącymi Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego). Zespół Kancelarii wyspecjalizował się także w sprawach kontraktów związanych z obrotem płodami rolnymi i powstających na tym tle sporach sądowych, a także zagadnieniach związanych ze stosowaniem  i obrotem środkami ochrony roślin, materiałem siewnym i nawozami. Zapewniamy także doradztwo podatkowe dla branży rolnej, które – z uwagi na specyfikę rozwiązań prawnych – wymaga szczególnych doświadczeń.

Przemysł spożywczy

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw rolniczych, prawnicy kancelarii od ponad 15 lat obsługują podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych, w tym przy współpracy z instytucjami naukowymi w celu poszukiwania innowacyjnych, prozdrowotnych metod żywienia. W ramach tej współpracy do zadań Kancelarii należy przede wszystkim sporządzanie umów handlowych w bieżącej działalności, obsługa procedur związanych z otrzymaniem dotacji unijnych, tworzenie struktur o zasięgu ogólnokrajowym, łączących średnie przedsiębiorstwa z tej samej branży (tzw. kapitałowa koncentracja pozioma), jak również reprezentacja  przed organami publicznymi w postępowaniach związanych z prowadzoną działalnością. Prowadziliśmy również procesy sądowe dotyczące naruszeń praw do znaku towarowego (m.in. poprzez produkowanie przez podmioty nieuprawnione podobnych produktów o takim samym lub zbliżonym wyglądzie, bądź opisie znakiem) oraz dotyczące naruszeń praw konkurencji przeciwko sieciom – właścicielom sklepów wielkopowierzchniowych.

Osoby specjalizujące się w tym obszarze: